בשנת 1979, בהנהלתו של ז'אן דסקלידס, החלה החברה לשווק את הפרלינים ברחבי העולם.
פעם נוספת, התגלו הפרלינים המעודנים כהצלחה מסחררת.
כיום יכולה החברה להתגאות במחזור מכירות הצומח בהתמדה וכן במספרם הרב של חנויות הנפתחות בכל רחבי העולם.