תקנון של אתר Daskalides.co.il

תקנון של אתר Daskalides.co.il

 

)השם המסחרי Daskalides הנו בבעלות חברת DASKALI BVBA הבלגית)

 

 1. אתר co.il (להלן: “האתר”) הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית
  לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת
  האתר הינה בלג’יאן פוד בע”מ (להלן : “החברה”).
 2. ביצוע רכישות ו/או פעולות באתר כפופות להוראות תקנון זה כפי שישונה מעת לעת. המשתמש באתר מאשר הוא מסכים במפורש להוראות תקנון זה ללא סייג ולא תהינה לו טענות מאת החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות להפרת התחייבות במסגרת רכישה באתר של מוצרים.
 3. מחירי המוצרים באתר נתונים לשינויים מעת לעת על-ידי החברה רק המחירים בעת ביצוע הזמנה הם המחירים המחייבים את ב.פ. בהתקשרות לרכישת מוצרים.
 4. רוב המוצרים באתר הם מוצרי מזון מתכלים ועל הלקוח לאחסנם, לשמרם ולהשתמש בהם אך ורק בהתאם להתוויה ולחברה לא תקום אחריות כלשהי מקום בו הלקוח לא שמר על הוראות אלו במלואן. על המזמין להיות זמין לקבלת את המוצרים מאת השליח שכן לא ניתן להשאירם בחוץ בשל רגישותם לחום או לתנאי טמפרטורה לא נאותים.
 5. רכישת המוצרים הנה אך ורק ליחידים ולא בסיטונאות.
 6. קבלת המוצרים שהוזמנו תלויה בזמינותם במלאי החברה.
 7. המשתמש באתר מצהיר:
  • כי הוא מעל גיל 18 וככל שהנו מתחת לגיל 18 הוא קיבל אישור מפורש לעשות פעולות באתר מאת האפוטרופוס החוקי שלו ולחייב את האפוטרופוס החוקי שלו אשר יחוב בכל חיוביו של מי שמבצע התחייבויות כאמור והנו מתחת לגיל 18.
  • כי הוא בעל תעודת זהות ישראלית או אזרחות ישראל או תושב ישראל או שהנו רשום ופועל כדין בישראל.
  • כי הוא הבעלים החוקי והיחיד של כרטיס החיוב/כרטיס הרשאי שהונפק על-ידי מוסד פיננסי/בנקאי המורשה להנפיק כרטיסי חיוב כדין. במקרה של שימוש באמצעי תשלום מוסכמים אחרים אשר בהם ניתן להשתמש במסגרת רכישות באתר יחול האמור, בשינויים המחויבים, גם על אמצעים אלו.
  • המשתמש הנו בעל דואר אלקטרוני פעיל במרשתת וככל שמסר טלפון סלולרי הוא רשאי להשתמש בו.
  • כי הוא עושה שימוש באתר לצרכיו שלו ולא עבור צד ג’ כלשהו.
  • כי אם נרשם לאתר עשה זאת בפרטיו הנכונים והמדוייקים וכי אם מסר פרטים כוזבים הוא פועל שלא כדין וחושף עצמו להליכים אזרחיים ופליליים כנגדו.
 8. על המשתמש לבחור במוצרים ולבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר ולעקוב אחר ההנחיות באתר עד לאישור סופי של ההזמנה.
 9. אישור סופי של הזמנה יהיה כפוף גם לאישורה של חברת האשראי או אפליקציית התשלום שנבחרה ומאושרת לשימוש באתר והחיוב יבוצע בד בבד עם סיום ההזמנה.
 10. התמונות, הצבעים, האריזות והתצוגה של המוצרים באתר הנה להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בכל אחד מן המרכיבים האלו.
 11. מכירה באתר הנה אך ורק בגבולות מדינת ישראל.
 12. המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק.
 13. החברה לא תהא אחראית לביטול הזמנה ו/או עיכוב בהספקה אשר נובעים מכח עליון
  ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה לרבות בעקבות סגרים ו/או עיכובים של השליחים ו/או המשלוחים מסיבות שאינם קשורות לחברה.
 14. המוצרים הנם מוצרי מזון ומשכך לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצרים אשר
  נרכשו באתר. מדיניות ביטול הזמנה הנה בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 15. מדיניות משלוחים/איסוף עצמי.
  • מרגע אישורה של ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצרים במלאי, זמן האספקה יהיה עד 7 ימי עסקים. החברה שומרת לעצמה הזכות לאספקה של מוצרים במועדים אחרים בהתאם לזמינות שליחים לאזורים מרוחקים.
  • הזמנות שלא נאספו באיסוף עצמי בנקודות איסוף אשר אותן תקבע החברה ישלחו ללקוח בהתאם לכתובת אשר ציין בהזמנה באמצעות שרות שליחים וזאת עד לכתובת הבניין (לא עד לפתח הדירה/המשרד). יובהר, כי באזורים בהם קיימת בעיית חניה, גישה או עומסים על הלקוח לצאת ולאסוף מאת השליח את ההזמנה.
  • המשלוחים המסופקים באמצעות שליחים נשלחים בכל שעות היום וככלל לא ניתן לקבוע שעת הגעה מדוייקת של ההזמנה ללקוח ולא ניתן להתחייב לשעת הגעה.
  • בשל רגישות המוצרים למזג האויר לא ניתן להשאיר הזמנה בלא איסופה לתוך הבית/המשרד.
  • לקוח אשר הזמין מוצר חייב לתת לחברה טלפון אשר בו הוא או מי מטעמו יהיו זמינים בכתובת שנמסרה. עיכוב ביצירת קשר על-ידי השליח יגרור דמי משלוח נוספים.

ביצוע הזמנה לתאריך עתידי חייבת להיות ברורה במועד ההזמנה שאחרת מועד ההזמנה הוא המועד הקרוב ביותר בו ניתן לספק את ההזמנה

 1. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל מסמך באתר ו/או חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת החברה, בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.
 2. המידע אשר מצטבר אצל המשתמש לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים במרשתת, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטי תקשורת אחרים כלשהם מהאתר.
 3. אין לפרסם אתר זה ו/או תוכן ממנו בלא הסכמה מראש בכתב מאת החברה ובהתאם לתנאים שיוסכמו.
 4. פרסומות ו/או הפניות המפורסמות באתר והמאפשרות פניה לאתרים אחרים אינם באחריותה של החברה והיא אינה אחראית בשום אופן למידע באתרים אלו ו/או בטיבו, איכותו או מהמנותו.
 5. הרשמה לאתר מהווה אישורו של המשתמש שנרשם להכלל ברשימת לקוחות החברה אשר נמנית על תפוצת דיוור ישיר של החברה ו/או מי שעושה זאת מטעמה. המשתמש מסכים במפורש מכח הוראות תיקון 40 לחוק התקשורת משנת 2008 כי פרטיו ישמשו כנמען להודעות פרסומיות והוא יוכל, בכל עת, לבקש להסירו מרשימות התפוצה והפסקת משלוח של הודעות פרסום אליו.
 6. החברה רשאית לחסום לאלתר גישה ו/או שרותים למשתמש, בין חלקית ובין במלואם מקום בו המשתמש עשה שימוש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון ו/או הוראות אחרות המצויות באתר או מכל סיבה סבירה אחרת.
 7. מקום השיפוט הבלעדי והסמכות הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים באמצעותו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ולהם בלבד.
 8. מדיניות הפרטיות ואיסוף מידע
  • מובהר כי ככל שמשתמש יבחר להצטרף כחבר במועדון הלקוחות של החברה ויבחר למסור פרטי קשר ובהם כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות וזאת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS), WhatsApp ודומיהם אשר ישלחו על-ידי החברה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או למכשירו הסלולארי של המשתמש ופרטיו יכללו ברשימות תפוצה של החברה.
  • המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר החברה ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי המשתמש לצד ג’ אלא בהתאם להוראות הדין.
  • משתמש אשר אינו מעוניין לקבל הודעות מאת החברה יוכל לבחור בעת ההרשמה שלא להצטרף לרשימת התפוצה וכן יוכל בכל עת לאחר מכן לבחור להסיר את פרטיו באופן שיצויין באתר ו/או בהודעת הדוא”ל ו/או הודעות המסרונים – לפי העניין.
  • החברה רשאית לעשות שימוש ב- “cookies” (“עוגיות”)המאוחסנים, על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש באמצעות הדפדפן וזאת, בין היתר, על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי העוגיות אינן מכילות כל מידע מזהה לגבי המשתמש והמשתמש יוכל לבחור, בדפדפן בו הוא עושה שימוש, כך שלא יאוחסנו או שיימחקו קבצי העוגיות.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות כמקובל על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. אתר החברה משתמש בפרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני והוא עומד בתקן אחיד להבטחת מידע לעסקים תקן PCI SSC . יובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בשום מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה.
 9. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות אך הם מתייחסים לגברים, לנשים, ליחיד ורבים כאחד.